Всички електрически коли не замърсяват пряко околната среда при движение, защото не изхвърлят никакви вредни емисии. Но електричеството за акумулаторите им далеч не винаги се добива по природо-съобразен начин. Големите европейски държави непрекъснато ограничават петролните коли с парични и административни мерки. Съответно поощряват закупуването на електроколи с парични стимули.

За да постигне нулево замърсяване на околната среда Т-кар е предвидена да зарежда акумулаторите от възобновями енергийни източници. Дори и от собствено генерирано електричество от фотоволтаици по купето й. Известно е, че натовареното градско движение е основната причина за замърсяването на въздуха в градовете. А София има тъжната слава на един от най-замърсените градове в света. Причините за това не се една или две. Но най-голямото целогодишно замърсяване идва от автомобилите, горящи петролно гориво. Например, от 100 литра в резервоара си всеки градски дизелов автобус харчи за движението си само около 10 литра. Останалите 90 литра изгарят да опушват града и затоплят атмосферата без никаква полза за движението на автобуса.
Статистически е доказано, че в една кола средно пътуват до двама човека. А масовите коли са петместните. Затова Т-кар е компактна двуместна кола, която благодарение на регенеративните си спирачки намалява енергийният си разход за движение с допълнителни около 20 % в градските задръствания. Това означава соколо 20% по-дълъг пробег с едно акумулаторно зареждане.
Дотолкова, доколкото колите на работещите в градовете през деня не са в движение, бордните фотоволтаици на Т-кар могат да зареждат безплатно акумулаторите й за сметка на дневната светлина, но само частично Затова е нужно зареждане от електрозарядни станции или стационарни токоизточници. Най-целесъобразно е те да са там, където са и генериращите източници на електричество, и където пътуват самите коли, както е показано на долното видео:

Най-екологично е най-подходящо е те да се захранват от фотоволтаици.
Перспективата за използване наслънчевата енергия в транспорта няма алтернатива. Още повече, че технологиите за фотоволтаиците стават все по-ефективни, а електрическите коли все по-енергоикономични.

Най-ефективните сега налични на масовия пазара слънчеви панели имат ефективност от 22,5%, докато повечето панели варират от 14% до 16%. Панелите SunPower са известни като най-ефективната марка за слънчеви панели. SunPower често се ползват за бюджетни електроколи, но има и специални такива,чиято ефективност надхвърля 30%. Те засега, са по-скъпи. В перспектива, се очаква ефективността на соларните панели да се вдига. В лабораторни условия тя вече е достигнала близо до 40%.

The most efficient commercially available solar panels on the market today have efficiency ratings as high as 22.5%, whereas the majority of panels range from 14% to 16% efficiency rating. SunPower panels are known to be the most effective brand for solar panels on the market. SunPower is often used for electric vehicles, but there are also special ones, whose efficiency exceeds 30%. They are now more expensive. In the perspective, the efficiency of the solar panels is expected to rise and in the lab conditions have already reached nearly 40%.

Disclaimer Notice
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by George Tonchev and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.