Ecowatt  Technologies  Foundation

Patented automotive & smart energy solutions

 

PAGE IN PROGRESS ...

CUTTING EDGE NOVELTIES IN BG CAR

Horizontal Shift Gravity Center of Car to Center of Turn

Direct Drive E-car

Regenerative Brakes and Dampers

Advantages
Road Safety
Street Legal Cars
Frame Suspension
Ultra Light Electric Vehicles
Patented Smart Energy System

The Ultimate Guide to Charging an Electric Car

Smart Energy System with E-car Batteries Back Up

Производство на електро и хибридни автомобили по радикално нови български световни новости, патенти и ноу-хау за двукратно намаляване жертвите на пътя


Глобализацията в автомобилостроенето отдавна е факт. Затова потенциалната българска електро или хибридна кола неминуемо ще срещне силна световна конкуренция. За да бъде успешен едни автомобилен проект не е достатъчно той да бъде най-добрия. Световните автомобилостроители имат пазарната и финансовата сила да спрат всеки нов автомобилен проект. Затова БГ колата трябва да има радикално нова конструкция и чрез нея тя трябва категорично да превъзхожда всички останали функционално. В основата на проекта на БГ колата е заложена целта тя да бъде най-безопасният автомобил на пътя. И то да не е по-скъп от сравними автомобили, не само да не е по-бавен от тях, но по-бърз, както на сух, така и на хлъзгав път.

Животът на всеки от нас е най-ценното, което има. Статистката на световната здравна организация показва, че годишно повече от 1,25 милиона души  загиват в резултат на пътнотранспортно произшествие. А това е много повече от убитите във всички войни и атентати годишно. Всяка година между 20 и 50 милиона души получават доживотни увреждания в резултат на нараняването им при пътни инциденти.Травмите по пътищата причиняват и значителни икономически загуби на индивидите, техните семейства и народите като цяло. Тези загуби произтичат от разходите за лечение, както и от загубата на производителност за лицата, убити или инвалидизирани от техните наранявания, както и за членовете на семейството, които се нуждаят от отпуск или работа в училище, за да се грижат за пострадалите. Пътническите катастрофи струват на повечето страни 3% от брутния им вътрешен продукт.

По статистика на КАТ 2/3 от катастрофите стават, заради излизане на колите от пътя и при тези катастрофи са 3/4 от всички загинали. Затова рязкото намаляване катастрофите по пътищата е основната цел на нашата кола. Тя е стабилна на пътя, и то с повишена скорост, поради патентованата кинематика в управлението на колата за динамичен баланс на инерцията в завоите и заради патента за 3D регенеративната амортизация, която непрекъснато поддържа пълномерен контакт на колелата с пътя. С посочените иновации в колите планираме двойно намаление на катастрофите.

Това са уникалните пазарни и технически предимства на БГ колата, които имат за главна цел двойно спадане на броя на загиналите и ранените на пътя.

Безусилвателната гравитационно подпомогната кормилна система за едновременно завиване и хоризонтално преместване и понижаване центъра на тежестта на превозно средство е световна патентна новост, съгласно официална експертиза за глобална новост от 2018 г. на Патентното ведомство. Тази иновация е добре видима. Тя радикално решава въпроса с безопасността, без да е за сметка на ограничаването на скоростта. Новата конструкция на иновативната БГ кола позволява на автомобила да се движи (с шофьор или без такъв) безопасно и сигурно в завоите, както и лесно да се паркира, защото изобретената кормилна система е с непозната в света двойна функция:

1. Да завива, с 2 или с 4 колела, и едновременно със завиването
2. Да премества хоризонтално центъра на тежестта на колата към центъра на завоя.

Преместването на центъра на тежестта балансира центробежната сила (инерцията) в завоите. Това може става без никакви усилвателни уредби – само с помощта на гравитацията. Именно двойната функция на кормилните шарнири олекотява / поевтинява конструкцията на колата и следват серия конкурентни предимства: снижение на себестойността; увеличение на надеждността й; намаление на разходите й за поддръжка; облекчeние на ремонтите; удължаване на гаранцията и т.н..
Подобрената маневреност и стабилното движение при завиване е решаващо предимство за безопасно комфортно шофиране. То е еднакво важно, както в градския трафик, така и по магистрали. С конвенционалната кормилна система човешкото тяло / тела и самата кола инерционно се движат по допирателната към външната страна на завоя.

Единственото, което спира колата да не излезе от завоя е сцеплението / триенето на колелата й с пътя. С новата система автомобилът (като цяло) се премества към центъра на завоя и остава така във всяка точка от траекторията си по цялата дъга на завиването. Показаното преместване на картинката с червените коли е регулируемо. Във всички случаи то играе несравнимо по-голяма физическа роля за уравновесяване на инерцията, отколкото да се разчита само на сцеплението на колелата.

Понеже изместването става при завъртане на кормилото в началото на завоя, дори и на място, то комфортът на пътуващите е по-добър. За удобството на шофирането, допринася и фактът, че управлението на колата става по познатите досегашни начини и не е необходимо да се усвояват никакви нови умения.

Разработената иновация е универсално техническо решение. Тя е широко приложима за детски и инвалидни колички, за паркови и голф коли, за свръх леки градски коли, за джипове, за болиди, за автобуси, за камиони, за ж.п. локомотиви, за влакови вагони, за безмоторни ремаркета и т.н..

Понеже изместването става при завъртане на кормилото в началото на завоя, дори и на място, то комфортът на пътуващите е по-добър. За удобството на шофирането, допринася и фактът, че управлението на колата става по познатите досегашни начини и не е необходимо да се усвояват никакви нови умения.Разработената иновация е универсално техническо решение. Тя е широко приложима за детски и инвалидни колички, за паркови и голф коли, за свръх леки градски коли, за джипове, за болиди, за автобуси, за камиони, за ж.п. локомотиви, за влакови вагони, за безмоторни ремаркета и т.н..

Защитата на интелектуалната й собственост е сравнително лесна задача, защото иновацията е очевидна за всякакъв вид кола и от неспециалист Това е естествена пречка за кражба на интелектуалната собственост, за разлика от краден софтуер, който е невидим.

Сигурността на МПС на пътя по света и у нас не се повишава, независимо, че непрекъснато се строят нови пътища и магистрали. Автомобилните производители с бавни темпове подобряват надеждността на автомобилите, защото водещото за техния бизнес е не надеждността на колите, а печалбата. Тя нямат интерес колите да са ниско аварийни, защото няма да се повреждат и ще се забавят продажбите на нови коли

Преместването на центъра на тежестта балансира центробежната сила (инерцията) в завоите. Това може става без никакви усилвателни уредби – само с помощта на гравитацията, на място и в движение, както е показано на долните видеа. Именно двойната функция на кормилните шарнири олекотява / поевтинява конструкцията на колата и следват серия конкурентни предимства: снижение на себестойността; увеличение на надеждността й; намаление на разходите й за поддръжка; облекчeние на ремонтите; удължаване на гаранцията и т.н..

   

Отговорност

Представените в този сайт текстове и видeоклипове, както и посочените в тях допълнения, са само за обща информация. Тя е предоставена от Георги Тончев, като част от нея са технически световни новости под патентна закрила. Докато актуализираме и коригираме представената тук информация, ние не даваме никакви гаранции за нея, от какъвто и да е вид. Както и за пълнотата, точността, надеждността, годността на информацията, продуктите, услугите или свързаните с тях приложения, за каквито и да било цели. Всяко доверяване на изложеното тук е изключително на Ваша отговорност. Необходимата допълнителна информация и прототипи, свързани с показаното вече в сайта, се предоставя на основание на конкретен конфиденциален лицензионен договор, според който отговорността е изцяло наша..

Novel EV and PHEV according toi radically new world novelties, patents to reduce road deaths twice

Every year the lives of more than 1.25 million people are cut short as a result of a road traffic crash. Between 20 and 50 million more people suffer non-fatal injuries, with many incurring a disability as a result of their injury.

Road traffic injuries cause considerable economic losses to individuals, their families, and to nations as a whole. These losses arise from the cost of treatment as well as lost productivity for those killed or disabled by their injuries, and for family members who need to take time off work or school to care for the injured. Road traffic crashes cost most countries 3% of their gross domestic product.

With the newly patented steering system, the car (as a whole) moves to the center of the curve and stays at any point in its trajectory along the entire curve of the turn. It is precisely this move that has an incomparably greater physical role in balancing inertia than relying on wheel grip only. As displacement occurs when the handlebars are rotated at the beginning of the turn, even on the spot, the comfort of the passengers is better. Driving comfort is also contributed by the fact that the car is managed in the way known before and no new skills are needed.

Developed innovation is a universal technical solution. It is widely applicable for children and wheelchairs, for park and golf cars, for ultra-light city cars, for jeeps, for cars, for buses, for trucks, for railways. locomotives, train wagons, non-powered trailers, etc.

Disclaimer Notice
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by George Tonchev and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose.
Many parts of texts and videos disclosed world novelties according to patent pending tecnical solution. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.The necessary additional information and prototypes related to the already displayed on the site are provided on the basis of a specific confidential license agreement under which the responsibility is entirely ours.

 

HOME

2018 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727